благосклонно съгласие

благосклонно съгласие
словосъч. - благоволение, съдействие, разрешение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • разрешение — същ. позволение, съгласие, право, възможност, свобода същ. край, завършек, развръзка, резултат, изход същ. решение, отговор, разковниче същ. благосклонно съгласие, благоволение, съдействие същ. позволително, разрешително, патент същ …   Български синонимен речник

  • благоволение — същ. благосклонност, доброжелателство, снизходителност, снизхождение, склонност, милост, добра воля, разположение, благоразположение същ. усмотрение същ. благосклонно съгласие, съдействие, разрешение …   Български синонимен речник

  • съдействие — същ. сътрудничество, подкрепа, поддръжка, помощ, подпомагане, съучастие същ. благосклонно съгласие, благоволение, разрешение същ. посредничество същ. придвижване напред същ. спомагане, поддържане, поощряване, насърчаване, поощрение същ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”